Έκθεση φωτογραφίας της ακαδημίας «Θωμάς Μανδακάσης»

Η Ακαδημία Γραμμάτων & Τεχνών Καστοριάς «Θωμάς Μανδακάσης», ανακοινώνει την διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας με τα βραβευθέντα έργα του
1ου Μανδακάσειου Πανελληνίου Διαγωνισμού Φωτογραφίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 22 & 23 Απριλίου 2017 στον χώρο του Αρχοντικού Βέργουλα, επί της οδού Αϊδήτρας 14 στη πόλη της Καστοριάς.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.: