Αναβαθμίζεται η διαδικτυακή πύλη visitgreece.gr

Αναβαθμίζεται η διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ)
visitgreece.gr,
τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο περιεχομένου και γλωσσών προβολής του υλικού, με στόχο τις έξι συνολικά γλώσσες, από δύο που είναι σήμερα (ελληνικά και αγγλικά).
Τα παραπάνω ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Τρυφωνόπουλος, αναφερόμενος στη στρατηγική μάρκετινγκ (marketing strategy) του Οργανισμού, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου της Αναπληρώτριας Υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά, με θέμα: «Οι στρατηγικές κατευθύνσεις ανάπτυξης και προώθησης του ελληνικού τουρισμού».
Η αναβάθμιση της ιστοσελίδας του ΕΟΤ είναι απαραίτητη, καθώς είναι πλέον «φτωχή», αλλά και ανεπαρκής για να εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο έχει δημιουργηθεί, δηλαδή την προβολή της χώρας τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό ως τουριστικός προορισμός.

Η ιστοσελίδα με τη σημερινή μορφή της