Κενό ασφαλείας στο Twitter


Twitter
Ερευνητές ασφάλειας εντόπισαν σφάλμα που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το περιεχόμενο του άμεσου μηνύματος (direct message) και γι’ αυτό συμβουλεύουν τους χρήστες να προσεκτικοί με τους λογαριασμούς τους.

 Σύμφωνα με την εταιρίας ασφάλειας IOActive το ελάττωμα βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο το Twitter χειρίζεται τα δικαιώματα και τις κοινοποιήσεις πράγμα που θα μπορούσε να επιτρέψει σε εφαρμογές τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα άμεσα μηνύματα ενός χρήστη, χωρίς την έγκριση ή την κοινοποίηση του.

Σε δοκιμές που έκανε η εταιρία με μια τέτοιου είδους εφαρμογή, παρατηρήθηκε ότι η εφαρμογή ήταν σε θέση να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού του χρήστη από αυτήν που ο ίδιος είχε επιτρέψει.