ΔΕΥΑ Καστοριάς - Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερούΑπό τη ΔΕΥΑ Καστοριάς ανακοινώνετε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων
του μηνός Σεπτεμβρίου (25-9-2012) και κατόπιν εξέτασης δειγμάτων πόσιμου νερού τα οποία πάρθηκαν από τους οικισμούς, Αγίας. Κυριακής, Αυγής, Μεταμόρφωσης, Πολυκάρπης, Μαυροχωρίου, Τοιχιού, Ποριάς, Μανιάκων, Ν.Λεύκης,
Κολοκυνθούς, Μεσοποταμίας, N.Oικισμού, Αγ.Αντωνίου, Άνω και Κάτω Πτεριάς, Κορησού, Λιθιάς, Βασιλειάδας και Σταυροποτάμου, χαρακτηρίζονται ασφαλή, αφού πληρούν τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Υ2/2600/2001, η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Τομέας Ενημέρωσης ΔΕΥΑ Καστοριάς