Παροχή Τροφίμων σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες της ΠΕ Καστοριάς

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ανάληψης δράσης και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των αστέγων καθώς και των ατόμων που οι συνθήκες διαβίωσης δεν τους εξασφαλίζουν καθημερινή σίτιση, προβαίνουν στην υλοποίηση έργου παροχής τροφίμων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του έργου, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας την προμήθεια και διανομή πακέτων τροφίμων μέσω των Δήμων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι (δυνητικά δικαιούχοι) πολίτες του νομού Καστοριάς μπορούν να προσέρχονται στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των οικείων δήμων τους.