Πρεμιέρα σήμερα για τις εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου


http://cloudfront.cretalive.gr/59223/ekptoseis.jpg
Ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 οι χειμερινές εκπτώσεις. Θα διαρκέσουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου με εγκύκλιό της προς τα μέλη και τους εμπορικούς συλλόγους υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του νέου νόμου 4177/2013, οι χειμερινές εκπτώσεις για το 2014 θα αρχίσουν τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου και θα λήξουν την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου.

Τόσο οι έμποροι και οι υπεύθυνοι των εμπορικών καταστημάτων όσο και οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν και να προσέξουν τα εξής:

• Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική.
• Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης επιτρέπεται αλλά δεν είναι υποχρεωτική. Ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι.
• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά.