Πρόγραμμα Πρόσκλησης Δικύκλων που έχουν έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς για Τεχνικό Έλεγχο (ΚΤΕΟ)


http://content-mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20130701/low/newego_LARGE_t_1101_54218239.JPG
Από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται ότι όλες οι δίκυκλες μοτοσικλέτες, ανεξαρτήτου κυβισμού, στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται έδρα η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, πρέπει να υποβληθούν σε περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

1. Διαβάστε τον αριθμό κυκλοφορίας και το χρονικό διάστημα του τεχνικού ελέγχου

ΝΝ 001 έως ΝΝ 999
ΚΤΑ 001 έως ΚΤΑ 999
και όλες οι Μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν
πριν την 31-12-1990 (ημερομηνία 1ης άδειας
κυκλοφορίας) σε άλλους νομούς της χώρας.
Από 26-08-2013 έως 30-09-2013

ΚΤΒ 001 έως ΚΤΒ 999
και όλες οι Μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν
(η πρώτη άδεια κυκλοφορίας τους) από 01-01-
1991 έως 31-12-2000 σε άλλους νομούς της
χώρας
Από 01-10-2013 έως 31-10-2013

ΚΤΕ 701 έως ΚΤΕ 999
και όλες οι Μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν
(η πρώτη άδεια κυκλοφορίας τους) από 01-01-
2001 έως 31-12-2006 σε άλλους νομούς της
χώρας
Από 01-04-2014 έως 30-04-2014

ΚΤΖ 001 έως ΚΤΖ 573
και όλες οι Μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν
(η πρώτη άδεια κυκλοφορίας τους) από 01-01-
2007 έως 19-08-2009 σε άλλους νομούς της
χώρας
Από 01-05-2014 έως 31-05-2014

2. Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός και αποβλέπει στην οδική ασφάλεια και στην προστασία του περιβάλλοντος.

3. Στο παραπάνω πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνονται τα μοτοποδήλατα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

4. Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που έχουν αντικαταστήσει ή θα αντικαταστήσουν τις πινακίδες τους, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον πρώτο αριθμό κυκλοφορίας που τους είχε χορηγηθεί, εφόσον αυτό αναγράφεται στην
άδεια κυκλοφορίας τους.

5. Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά μετά την 26-08-2009 ως καινούργιες, στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο μετά από τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους (δηλ. 26-08-2009 και μετέπειτα). Ο τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιείται στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως μία (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία συμπλήρωσης της τετραετίας.

6. Όσες δίκυκλες μοτοσικλέτες ταξινομηθούν ως μεταχειρισμένες στην Ελλάδα για πρώτη φορά, με έδρα τη Συγκοινωνιακή Περιοχή Π. Ε. Καστοριάς, μετά την 26-08-2013 θα πρέπει να προσκομίζουν ισχύον ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου προκειμένου να χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας.

7. Όσες δίκυκλες μοτοσικλέτες μεταβιβάζονται από άλλη Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας, στην οποία δεν είχαν προσκληθεί ή δεν είχαν υποχρέωση ελέγχου, και η έδρα ή η διεύθυνση κατοικίας του νέου ιδιοκτήτη είναι η Π. Ε. Καστοριάς θα ελέγχονται εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας τους με εξαίρεση:

Όσες δίκυκλες μοτοσικλέτες δεν έχουν συμπληρώσει τετραετία από την έκδοση της 1ης άδειας κυκλοφορίας και οι οποίες θα ελέγχονται με την συμπλήρωση της τετραετίας.

8.Από 26-08-2013, οι εκπαιδευτικές μοτοσικλέτες με έδρα την Π. Ε. Καστοριάς υπόκεινται σε ετήσιο περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

9. Δίκυκλες μοτοσικλέτες με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας ιδιοκτήτη που ανήκει σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, στην οποία έχει εκδοθεί πρόγραμμα πρόσκλησής τους για τεχνικό έλεγχο και οι οποίες κυκλοφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκουν.

10. Δίκυκλες μοτοσικλέτες με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας ιδιοκτήτη που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και οι οποίες κατά το χρονικό διάστημα πρόσκλησής τους είναι εκτός της Καστοριάς μπορούν να ελεγχθούν εντός της καθοριζομένης προθεσμίας σε οποιοδήποτε ΚΤΕΟ της χώρας που έχει τη δυνατότητα ελέγχου δικύκλων.

11. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα ΙΚΤΕΟ για τον καθορισμό της ημερομηνίας ελέγχου.

12.Ο κάτοχος δίκυκλης μοτοσικλέτας, ο οποίος δεν την προσκομίζει για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 86 του Κ. Ο. . και υπόκειται στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1350/1983(ΦΕΚ 55/Α/26-4-1983) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Καστοριάς τηλ 2467350382 και ΙΚΤΕΟ Καστοριάς τηλ.24670 73181