Εξασφάλιση χρηματοδότησης του Σχεδίου Διαχείρισης της Λίμνης Καστοριάς‏


http://i.stpl.gr/image.ashx?m=Fit&f=L2ZpbGVzLzEvbmV3X2ltYWdlcy8yMDEyLTAxLTE5LzI4MDgvODQ1Njg2OC5qcGc%3D&t=634625737507261240&w=300&h=204
H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εξασφαλίζει τη Χρηματοδότηση για την "Κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης της Περιοχής Προστασίας της Φύσης της Λίμνης Καστοριάς"

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προχωρά στην άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων του καταργούμενου Φορέα Διαχείρισης της περιοχής προστασίας της φύσης του υγροτόπου της λίμνης Καστοριάς, οι οποίες της ανατέθηκαν πρόσφατα, σύμφωνα με το Ν.4109/13, ΦΕΚ 16/Α/13.

Ως εκ τούτου, προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης, για την «Κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης της Περιοχής Προστασίας της Φύσης της Λίμνης Καστοριάς» με ένταξη της Πράξης στον Άξονα Προτεραιότητας «10 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία-Θράκη», προϋπολογισμού 25.000 ευρώ.

Μέσα από το διαχειριστικό σχέδιο που θα εκπονηθεί για την περιοχή προστασίας της φύσης του υγροτόπου μας, θα καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας για τη διατήρηση των αντικειμένων που προστατεύονται, θα εξειδικεύονται οι όροι και οι περιορισμοί άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων, ενώ θα προσδιορίζονται αναλυτικά οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την αποτελεσματική προστασία, διαχείρισης και αποκατάστασης των αντικειμένων που τελούν υπό ειδικό καθεστώς προστασίας.

Το εν λόγω σχέδιο διαχείρισης θα συνοδεύεται από σχέδια δράσης, στα οποία θα εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα, οι δράσεις, τα έργα και τα προγράμματα, οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές και οι φορείς χρηματοδότησης τους, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης τους αλλά και οι φορείς εφαρμογής τους.

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς