Από 19 έως 22 Μαρτίου 2014, η 39η Έκθεση Γούνας Καστοριάς

Η διοίκηση του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς ανακοίνωσε σήμερα την ημερομηνία διεξαγωγής της 39ης Έκθεσης Γούνας Καστοριάς,
που θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας, από 19 έως 22 Μαρτίου 2014.