Η λειτουργία Trends του Twitter στην Ελλάδα


Η λειτουργία Trends του Twitter επεκτείνεται σε 160 νέες περιοχές, συμπεριλαμβάνοντας χώρες οι οποίες για πρώτη φορά δέχονται τη λειτουργία αυτή, όπως είναι οι Ελλάδα, Βέλγιο, Κένυα, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ουκρανία.


Μέσω των Trends οι χρήστες του Twitter μπορούν και ενημερώνονται σχετικά με λέξεις ή φράσεις (συμπεριλαμβανομένων των hashtags) οι οποίες συζητιούνται περισσότερο στην περιοχή την οποία έχουν επιλέξει. Είναι ένας καλός τρόπος για να παρακολουθούν συζητήσεις γύρω από διάφορα θέματα.

Σε οποιαδήποτε σελίδα του Twitter θα βρείτε το πλαίσιο των Trends στο κάτω αριστερό μέρος της σελίδας σας. Πατώντας την επιλογή Change, μπορείτε να επιλέξετε την Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα θέλετε και να ενημερωθείτε για τα Trends της. Για την επιλογή της Ελλάδας, μπορείτε είτε να αφήσετε την επιλογή ως γενική για όλη τη χώρα, είτε να επιλέξετε μεταξύ των πόλεων Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τοπικά Trends.