Την Πέμπτη 2 Μαΐου θα κυκλοφορήσει το νέο χαρτονόμισμα των πέντε ευρώ


Την Πέμπτη 2 Μαΐου θα κυκλοφορήσει το νέο χαρτονόμισμα των πέντε ευρώ με το οποίο η ΕΚΤ εγκαινιάζει τη νέα σειρά των χαρτονομισμάτων «Ευρώπη», ενώ σύντομα το ίδιο θα γίνει με το 10ευρω.


Τα νέα τραπεζογραμμάτια αποτελούν την εξέλιξη των προηγουμένων, θα διατηρήσουν, τα σχέδια της πρώτης σειράς με θέμα «Εποχές και ρυθμοί», θα είναι όμως ελαφρώς τροποποιημένα προκειμένου να ενσωματώσουν τα ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Θα διακρίνονται ευκολότερα από τα τραπεζογραμμάτια της πρώτης σειράς. Ένας ανεξάρτητος σχεδιαστής τραπεζογραμματίων από το Βερολίνο, ο Reinhold Gerstetter, επιλέχθηκε για να ανανεώσει το σχέδιο των τραπεζογραμματίων ευρώ. Οι ονομαστικές αξίες παραμένουν ίδιες: 5, 10, 20, 50, 100, 200 και 500 ευρώ.

«Τα νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας της σειράς «Ευρώπη» αναγνωρίζονται εύκολα πάνω στο τραπεζογραμμάτιο και εξασφαλίζουν ότι τα νέα τραπεζογραμμάτια βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από την τεχνολογία αναπαραγωγής εικόνων» αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΚΤ.

Η διαδικασία εισαγωγής των τραπεζογραμματίων της σειράς «Ευρώπη» θα είναι διαφορετική από τη διαδικασία εισαγωγής του ευρώ σε φυσική μορφή το 2002 για διάφορους λόγους. Οι διάφορες ονομαστικές αξίες θα εκδίδονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Επομένως, για την εισαγωγή
ολόκληρης της νέας σειράς τραπεζογραμματίων θα χρειαστούν αρκετά έτη, σε αντίθεση με τη διαδικασία απότομης εισαγωγής («big bang») η οποία επιλέχθηκε το 2002.

Επειδή η εισαγωγή των νέων τραπεζογραμματίων είναι σταδιακή και κάθε χώρα έχει τον δικό της «κύκλο ζωής μετρητών», η ταχύτητα αντικατάστασης των τραπεζογραμματίων θα ποικίλλει εντός της ζώνης του ευρώ. Κάθε χώρα θα χρειάζεται διαφορετικό χρονικό διάστημα για την αντικατάσταση των
παλαιών τραπεζογραμματίων. Μέχρι το φθινόπωρο του 2013, αναμένεται ότι τα νέα τραπεζογραμμάτια των 5 ευρώ θα έχουν ξεπεράσει σε αριθμό τα τραπεζογραμμάτια των 5 ευρώ της πρώτης σειράς σε επίπεδο ζώνης ευρώ.

Προκειμένου να εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα, σε πολλές χώρες της ζώνης του ευρώ τα τραπεζογραμμάτια των 5 ευρώ της πρώτης σειράς θα εκδίδονται για αρκετούς μήνες παράλληλα με τα νέα τραπεζογραμμάτια των 5ευρώ. Και οι δύο σειρές θα κυκλοφορούν παράλληλα και θα αποτελούν νόμιμο χρήμα. Η ημερομηνία κατά την οποία η πρώτη σειρά θα πάψει να έχει
ισχύ νόμιμου χρήματος θα ανακοινωθεί εγκαίρως. Ωστόσο, τα τραπεζογραμμάτια της πρώτης σειράς θα μπορούν να ανταλλάσσονται ανά πάσα στιγμή στις Εθνικές Κ.Τ. του Ευρωσυστήματος.