20.545.595 ευρώ στις Περιφέρειες της χώρας, για εξόφληση οφειλών προς τρίτους

plhromhΜε 20.545.595 ευρώ ενισχύονται οι  Περιφέρειες της χώρας από το υπουργείο Εσωτερικών.

Το ποσό που θα λάβει κάθε Περιφέρεια είναι μόνο για την εξόφληση  ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τρίτους.
Η απόφαση, του υπουργείου Εσωτερικών Ευριπίδης αναφέρει ότι η εν λόγω επιχορήγηση αποτελεί μέρος της συνολικής επιχορήγησης των Περιφερειών της χώρας και θα κατανεμηθεί στους λογαριασμούς των Περιφερειών με χρηματική εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Δείτε πόσα χρήματα θα λάβει κάθε Περιφέρεια:

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης 1.549.633,00
Περιφέρεια Αττικής 2.828.497,00
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 937.665,00
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 2.828.497,00
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 1.734.407,00
Περιφέρεια Ηπείρου 2.828.497,00
Περιφέρεια Θεσσαλίας 560.150,00
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 810.773,00
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 2.828.497,00
Περιφέρεια Κρήτης 172.467,00
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 640.015,00
Περιφέρεια Πελοποννήσου 2.828.497,00