Εξόφληση των τελών κυκλοφορίας 2013 στα ΕΛ.ΤΑ., χωρίς την εκτύπωση του ειδικού εντύπου


Σύμφωνα με ανακοίνωση των ΕΛ.ΤΑ., η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας θα γίνεται χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση στα κατά τόπους γραφεία, ενώ η απόδειξη πληρωμής θα χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό της εξόφλησης.
Όσοι πολίτες δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και δεν μπορούν να εκτυπώσουν τα ειδοποιητήρια, έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας 2013 προσκομίζοντας στα ΕΛΤΑ τον αριθμό του Α.Φ.Μ. και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, και με αποδεικτικό εξόφλησης την απόδειξη πληρωμής.