Απόσυρση από την αγορά παιδικού παιχνιδιού


Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση αποσύρεται απ' την ελληνική αγορά το παιχνίδι FOAM TUTTY, αφρώδης πηλός 12 χρωμάτων με barcode 0264235000031 καθώς περιέχει χημικά σε μη επιτρεπτά όρια, ενώ δεν φέρει και τη σχετική σήμανση CE για να μπορεί να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά.

Το παιχνίδι απαγορεύτηκε να κυκλοφορεί, ενώ επιβλήθηκε και πρόστιμο 5.000 ευρώ με απόφαση του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας Σπ. Ευσταθόπουλου. στην εταιρεία JUMBO A.E.E. που το εισάγει και το διανέμει.

newsit.gr