Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης και εκλογής του πρώτου Δ/Σ του συλλόγου

Την Κυριακή 27 Μαΐου 2012, και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα/γκαλερί του συλλόγου ''ΑΡΜΟΝΙΑ'' θα πραγματοποιηθεί η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση για την κατάθεση προτάσεων, την ανταλλαγή απόψεων και την εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής με σκοπό την διενέργεια των εκλογών (την ίδια ημέρα) για την ανάδειξη επταμελούς (7) Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς (3) Ελεγκτικής Επιτροπής βάσει του καταστατικού.

Δικαίωμα Υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή έχουν όλα τα εγγεγραμμένα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο.

Δικαίωμα Ψήφου έχουν όλα τα εγγεγραμμένα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο και μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους, θέτοντας μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης στους υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης για την Ελεγκτική Επιτροπή.

Προσκαλούμε όλους τους απανταχού φίλους του συλλόγου το Τσαρσί, για την ενεργή συμμετοχή τους με στόχο την επίτευξη των σκοπών του συλλόγου.

Οι εγγραφές στο σύλλογο συνεχίζονται.

Επισκεφθείτε το web site του συλλόγου www.totsarsi.gr για να ενημερωθείτε για όλα τα θέματα καθώς και να αναγνώσετε το καταστατικό του συλλόγου.Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟ ΤΣΑΡΣΙ