Πώς μπορείτε να απαλλαγείτε από τις διαφημιστικές/ενοχλητικές κλήσεις

Πόσες φορές έχει χτυπήσει το τηλέφωνό σας κι από την άλλη άκρη της γραμμής ακούγεται μια κυρία ή κύριος που σας απευθύνεται λες και γνωρίζεστε χρόνια για να σας ρωτήσει εντέλει αν θέλετε να αγοράσετε το τάδε ή το δείνα προϊόν;
Όσες κι αν είναι, το αποτέλεσμα είναι συνήθως εκνευριστικό. Η κλήση συνήθως όμως είναι …«αναστρέψιμη».


Σημείωση : Στις υπογραμισμένες κόκκινες λέξεις πατήστε για περισσότερες πληροφορίες 

Το πρόβλημα που υπάρχει με τα άσκοπα (και ενοχλητικά) τηλεφωνήματα από διάφορες εταιρίες που ενημερώνουν ή προσπαθούν να πουλήσουν ένα προϊόν είναι γνωστό στους περισσότερους ανθρώπους. Αυτό όμως που δεν γνωρίζουμε είναι ότι μπορούμε να απαλλαγούμε από τις προωθητικές κλήσεις αφού ο νόμος προβλέπει αυτή τη δυνατότητα στους συνδρομητές.
Σε περίπτωση που κάποιος δεν θέλει να πέφτει θύμα τέτοιων διαφημιστικών παρενοχλήσεων μέσω του κινητού ή του σταθερού του τηλεφώνου μπορεί να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα και να απεμπλακεί από τις ενοχλητικές κλήσεις.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3471/2006 κάθε πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υποχρεούται να τηρεί ένα μητρώο-λίστα με στοιχεία των συνδρομητών του, οι οποίοι έχουν ζητήσει να εξαιρεθούν από τηλεφωνικές κλήσεις για κάθε είδους διαφημιστικούς / προωθητικούς σκοπούς . Οι τηλεπικοινωνιακοί σας πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουν ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ενταχθείτε στο μητρώο του αρ.11
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, οι εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας διατηρούν τον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών, στον οποίο καταχωρούνται δωρεάν οι ενεργές τηλεφωνικές συνδέσεις των συνδρομητών τους που έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν γενικώς να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις από τρίτους με στόχο την εμπορική προώθηση προϊόντων, τον οποίο οφείλουν να προμηθεύονται οι διαφημιστικές εταιρείες ώστε να εξαιρούν τους συγκεκριμένους αριθμούς από τις προωθητικές τους ενέργειες.
Για να απαλλαγείτε λοιπόν από τις διαφημιστικές κλήσεις το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εγγραφείτε στην συγκεκριμένη λίστα του παρόχου σας.

Μία επισήμανση εδώ: Η ενεργοποίηση του Μητρώου 11, στην ουσία, δεν είναι φραγή (κλήσεων) προς αυτές τις εταιρείες, μα οι εταιρείες βλέπουν πως δεν πρέπει να σε πάρουν τηλέφωνο.

Μητρώο OTE
Το Μητρώο του άρθρου 11 Ν. 3471/2006 του ΟΤΕ  περιέχει τις ενεργές τηλεφωνικές συνδέσεις των συνδρομητών του ΟΤΕ, οι οποίοι δήλωσαν, ότι δεν επιθυμούν να  δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις για διαφημιστικούς σκοπούς. Η εγγραφή στο Μητρώο ΔΕΝ περιορίζει το δικαίωμα στην ενημέρωση / πληροφόρηση που έχει ζητήσει ρητά ο συνδρομητής.Ο OTE επικαιροποιεί τα στοιχεία του Μητρώου σε καθημερινή βάση, σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες εγγραφής / διαγραφής.
Το Μητρώο παρέχεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική του ΟΤΕ.Ο ΟΤΕ δεν φέρει  ευθύνη  για τυχόν χρήση των στοιχείων του Μητρώου  από τον ενδιαφερόμενο αποδέκτη του διαφορετική από αυτή που προβλέπεται από το άρθρο 11 του Ν. 3471/2006.
Το Μητρώο που διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από τον OTE περιέχει αποκλειστικά τις ενεργές τηλεφωνικές συνδέσεις συνδρομητών OTE, οι οποίοι μέχρι την προηγούμενη ημέρα, από την εξαγωγή του Μητρώου, υπέβαλλαν σχετικό αίτημα εγγραφής τους σε αυτό, σύμφωνα με τον τρόπο, που περιγράφεται κατωτέρω. Η πρόσβαση στο Μητρώο, απο τους ενδιαφερόμενους έχει μέγιστη χρονική διάρκεια ισχύος 30 ημέρες. Η ευθύνη αναζήτησης επικαιροποιημένου αρχείου Μητρώου ανήκει στον ενδιαφερόμενο αποδέκτη του, ο οποίος οφείλει να αναζητεί και να συμβουλεύεται  κάθε φορά  το πρόσφατο και επικαιροποιημένο Μητρώο του άρθρου 11 Ν. 3471/2006.
Πώς εγγράφεται κάποιος στο Μητρώο
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα
Πατήστε και εδώ για να μάθετε περισσότερα 


Περιεχόμενο του Μητρώου που διατηρεί η WIND Ελλάς
Το Μητρώο που αποστέλλεται από την WIND Ελλάς στους ενδιαφερομένους, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, περιέχει μόνο τις συνδέσεις κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας των συνδρομητών της WIND Ελλάς, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση για διαφημιστικούς σκοπούς.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα


Περιεχόμενο του Μητρώου που διατηρεί η Vodafone
Ο κάθε ενδιαφερόμενος (συνδρομητής Vodafone) μπορεί  να ενταχθεί  στο συγκεκριμένο μητρώο, δηλαδή να εξαιρεθεί από τις τηλεφωνικές κλήσεις για διαφημιστικούς / προωθητικούς σκοπούς επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα

Τέλος για την περίπτωση της CYTA οι συνδρομητές θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτημά τους στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών καλώντας στο 13877.
Βεβαίως, η ένταξη στο Μητρώο δεν σημαίνει ότι δεν θα λαμβάνετε κλήσεις από τρίτους, για τις οποίες έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας. Σε αυτές περιλαμβάνονται και εταιρείες με τις οποίες έχετε συνεργαστεί στο παρελθόν, οπότε και έχουν το δικαίωμα να σας καλέσουν εκ νέου
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα

Σε περίπτωση που, μετά την επιτυχή καταχώρηση της ανωτέρω δήλωσης καταχώρησης στο τηρούμενο από την Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών, γίνετε αποδέκτης μη ζητηθείσας τηλεφωνικής κλήσης με σκοπό την απευθείας προώθηση αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, έχετε το δικαίωμα προσφυγής (υποβολής σχετικής καταγγελίας) απευθείας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

1) Μπορεί μια εταιρεία να μου στέλνει διαφημιστικό υλικό χωρίς τη συγκατάθεσή μου;
Πριν να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό πρέπει να κάνουμε διάκριση στο διαφημιστικό υλικό. Κατ’ αρχήν ως διαφήμιση εννοείται η προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών με οποιοδήποτε τρόπο.
  • Αν η διαφήμιση πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο (όπως για παράδειγμα με τηλέφωνο, e-mail, SMS – MMS) τότε ο νόμος 3471/2006, για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θέτει αυστηρές προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση κάθε ηλεκτρονικής επικοινωνίας με διαφημιστικό σκοπό. Για να επικοινωνήσει μια εταιρεία μαζί σας με τέτοιο τρόπο θα πρέπει να έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας.
  • Αν η διαφήμιση πραγματοποιείται με άλλο, μη ηλεκτρονικό, τρόπο (όπως για παράδειγμα μέσω έντυπης αλληλογραφίας) οι εταιρείες μπορούν να σας στείλουν τέτοιο διαφημιστικό υλικό, εφόσον μπορούν να βρουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας από κάποια δημόσια προσβάσιμη πηγή (όπως είναι οι κατάλογοι συνδρομητών τηλεφωνίας που αναγράφουν και διευθύνσεις). Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία θα πρέπει να σας ενημερώσει για τον τρόπο με τον οποίο βρήκε τα στοιχεία σας και να σας δώσει τη δυνατότητα να αντιταχθείτε σε επόμενες προωθητικές ενέργειες από αυτή.
2) Τι μπορώ να κάνω για να προστατευτώ από την αποστολή διαφημιστικού υλικού;
  • Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 2472/1997 “Καθένας έχει δικαίωμα να δηλώσει στην Αρχή ότι δεδομένα που τον αφορούν δεν επιθυμεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από οποιονδήποτε, για λόγους προώθησης πωλήσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως. Η Αρχή τηρεί μητρώο με τα στοιχεία ταυτότητας των ανωτέρω. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των σχετικών αρχείων έχουν την υποχρέωση να συμβουλεύονται πριν από κάθε επεξεργασία το εν λόγω μητρώο και να διαγράφουν από το αρχείο τους τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής.”
  • Η Αρχή τηρεί ένα τέτοιο μητρώο, το μητρώο του αρ. 13 ή αλλιώς τη λίστα του αρ. 13, και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας που πραγματοποιούν προωθητικές ενέργειες είναι υποχρεωμένοι να το συμβουλεύονται πριν την αποστολή του διαφημιστικού υλικού. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεν έχουν δικαίωμα να στείλουν διαφημιστικό υλικό σε άτομα που έχουν εγγραφεί στο μητρώο του άρθρου 13 και είναι υποχρεωμένοι να διαγράφουν από τους καταλόγους τους όσους είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό.
  • Τονίζουμε ότι το μητρώο αυτό έχει εφαρμογή μόνο σε μη ηλεκτρονικές μεθόδους επικοινωνίας για τους πιο πάνω σκοπούς, δηλαδή το παραδοσιακό έντυπο ταχυδρομείο. Δεν καλύπτει περιπτώσεις ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως το τηλέφωνο ή το e-mail, για τις οποίες απαιτείται η εκ των προτέρων ρητή συγκατάθεση του καλούμενη συνδρομητή. Για το σκοπό αυτό το αντίγραφο του μητρώου του άρθρου 13 που χορηγεί η Αρχή δεν περιέχει στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας των εγγεγραμμένων πολιτών όπως τηλέφωνο και email.
Μάθετε περισσότερα , πατώντας εδώ , για την δυνατότητα εγγραφής σας στη λίστα του αρ. 13
3)  Λαμβάνω πολλά ενοχλητικά τηλεφωνήματα από εταιρείες που διαφημίζουν προϊόντα ή υπηρεσίες. Μπορούν να το κάνουν αυτό;
Το άρθρα 11 παρ. 1 έως 3 του ν. 3471/2006 αναφέρουν:
1. Η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης, ιδίως με χρήση συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και γενικότερα η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς.
2. Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με ανθρώπινη παρέμβαση (κλήσεων) για τους ανωτέρω σκοπούς, εφόσον ο συνδρομητής έχει δηλώσει προς τον φορέα παροχής της διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ότι δεν επιθυμεί γενικώς να δέχεται τέτοιες κλήσεις. Ο φορέας υποχρεούται να καταχωρίζει δωρεάν τις δηλώσεις αυτές σε ειδικό κατάλογο συνδρομητών, ο οποίος είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.
3. Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών του προμηθευτή ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, ακόμη και όταν ο αποδέκτης του μηνύματος δεν έχει δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή του, υπό την προϋπόθεση ότι του παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών του στοιχείων, και αυτό σε κάθε μήνυμα σε περίπτωση που ο χρήστης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει σε αυτή τη χρήση.
Η Αρχή ερμηνεύοντας τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 υπό το φως του αντίστοιχου άρθρου 13 της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ έκρινε ότι προς το συμφέρον του αποδέκτη μη ζητηθείσας επικοινωνίας θα πρέπει αυτή να πραγματοποιείται κατόπιν συγκατάθεσης του αποδέκτη ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου μέσου. Συνεπώς, απαιτείται συγκατάθεση του αποδέκτη για τις τηλεφωνικές κλήσεις, τα μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου και τις υπόλοιπες κατηγορίες αυτοματοποιημένης επικοινωνίας που πραγματοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς. Βεβαίως ισχύει η εξαίρεση που εισάγει η παρ. 3 του άρθρου 11 ως προς το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όταν η επαφή έχει αποκτηθεί νομίμως στα πλαίσια πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής.
Άρα οποιαδήποτε τηλεφωνική επικοινωνία με σκοπό εμπορική προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών πραγματοποιείται χωρίς εσείς να έχετε ρητά δώσει τη συγκατάθεσή σας, δεν επιτρέπεται !
4) Τι μπορώ να κάνω για να μην με ενοχλούν άλλο στο τηλέφωνό μου;
  • Θα πρέπει άμεσα να δηλώσετε σε κάθε ανεπιθύμητη επικοινωνία την εναντίωσή σας. Έχετε δικαίωμα να ρωτήσετε με ποιόν τρόπο έχουν βρει τα στοιχεία επικοινωνίας σας και με ποιο τρόπο ο διαφημιστής έχει αποκτήσει τη συγκατάθεσή σας για την πραγματοποίηση της επικοινωνίας.
  • Σε περίπτωση που έχετε δώσει συγκατάθεση στο παρελθόν μπορείτε να ζητήσετε εκείνη τη στιγμή να μη σας ενοχλήσουν ξανά, δηλαδή να άρετε τη συγκατάθεση.
  • Σε περίπτωση που δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή. Στην καταγγελία αναφέρετε όσα περισσότερα στοιχεία διαθέτετε για τη στοιχειοθέτησή της, όπως τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διαφημίζονται, την εταιρεία που σας καλεί, τον αριθμό τηλεφώνου από τον οποίο σας καλούν, ονοματεπώνυμο του πωλητή, ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησης της κλήσης.
  • Για την υποβολή της καταγγελίας μπορείτε να ενημερωθείτε πατώντας εδώ.
5) Τι γίνεται με τα ενοχλητικά μηνύματα που λαμβάνω στο email μου;
Τα μηνύματα αυτά αποτελούν μια ειδικότερη κατηγορία ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων, τα λεγόμενα spam. Μάθετε περισσότερα , πατώντας εδώ , στη θεματική ενότητα για το spam.
6) Τι μπορώ να κάνω με τα διαφημιστικά SMS ή MMS;
Τα SMS και τα MMS είναι σύντομα μηνύματα που αποστέλλονται προς συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας. Τα SMS περιέχουν κείμενο, ενώ τα MMS μπορεί να περιέχει και εικόνα ή φωνή. Και οι δύο αυτές κατηγορίες μηνυμάτων αποθηκεύονται στο δίκτυο ή στη συσκευή κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη έως ότου ληφθούν από αυτόν. Με βάση τον ορισμό του ν. 3471/2006 αποτελούν και αυτά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για αυτά ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις για την αποστολή τους με τα γνωστά email . Μάθετε περισσότερα , πατώντας εδώ , στη θεματική ενότητα για το spam.
Στην ιστοσελίδα τους απο την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) υπάρχουν ήδη πληροφορίες για το πώς μπορεί ένας πολίτης να κινηθεί σχετικά και μπορείτε να το δείτε πατώντας εδώ .  Μάλιστα υπάρχει και έντυπο σχετικής φόρμας καταγγελίας το οποίο χρησιμοποιεί ο πολίτης σε περίπτωση που, παρ’ όλο που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του άρθρου 11 του νόμου ν. 3471/2006 (γιατί στην ουσία για αυτόν τον νόμο πρόκειται) , οχλείται χωρίς την έγκρισή του για διαφημηστικούς ή συναφείς λόγους.
Σε τέτοια περίπτωση ο πολίτης μπορεί την ώρα που δέχεται πχ σχετικό τηλεφώνημα να απαιτήσει τα στοιχεία του καλούντος και της εταιρίας που εκπροσωπεί, ούτως ώστε να συμπληρώσει την φόρμα και να προχωρήσει σε καταγγελία.
Είναι γνωστό το πρόβλημα με τις ενοχλητικές κλήσεις από εταιρείες που θέλουν να σας πουλήσουν κάτι ή να σας ενημερώσουν για ένα προϊόν, μια υπηρεσία, μια προσφορά κλπ
Επίσης δεν αρκεί να μπεις στη λίστα του άρθρου 11 πρέπει να ζητήσεις από την εταιρεία σου , να βγει το νούμερο σου από τις υπηρεσίες καταλόγου αλλιώς θα συνεχίσουν να σας ενοχλούν μιας και οι διαφημιστικές εταιρείες και οι εταιρείες προώθησης προϊόντων είναι υποχρεωμένες να παίρνουν από τις εταιρείες τηλεφωνίας αυτούς τους καταλόγους. Μάλιστα υποχρεούνται να παρακολουθούν και τις επικαιροποιήσεις του μητρώου αυτού, ώστε να ξέρουν ποιοι καινούριοι αριθμοί έχουν δηλωθεί ως απαγορευμένοι για προωθητικές κλήσεις.
Βάσει νόμου, όλες οι εταιρείες που θέλουν να κάνουν προωθητικές ενέργειες μέσω τηλεφώνου, οφείλουν να ζητούν από τις ανταγωνίστριές τους, τα μητρώα 11. Άγνοια, δεν δικαιολογείται.
Και αν δεν γίνει τίποτα , πράγμα σπάνιο ,  Θα απευθυνθείτε και πάλι στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) αλλά αυτή τη φορά όμως, θα έχετε σημειώσει τον αριθμό που σας κάλεσε , την εταιρεία που επικαλέστηκε ότι εκπροσωπεί και την ώρα που πραγματοποιήθηκε η τηλεφωνική κλήση .
Οι κλήσεις σε ώρες κοινής ησυχίας, είτε μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος, είτε μεσω κάποιου υπαλλήλου μόνο σεβασμό στο πελάτη, υποψήφιο και μη, δεν δείχνουν.

ΠΗΓΗ