Καστοριά - Το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου προς τους επιτυχόντες μαθητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Αγαπητά μου παιδιά,      
Ένα καινούργιο στάδιο της ζωής σας ξεκινάει μετά την επιτυχία σας στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πατρίδος μας, και μάλιστα μετά από σκληρό αγώνα και μεγάλη αγωνία.

Ως πνευματικός σας πατέρας, συμμετέχω στη χαρά σας, συγχαίρω τους γονείς σας για τις θυσίες τους για εσάς, καθώς και τους καθηγητές σας, οι οποίοι τροφοδότησαν τον δικό σας ζήλο για γνώση, κατάρτιση και καταξίωση.

Παιδιά μου, στη νέα σας πορεία, μην ξεχάσετε ποτέ την αγάπη και τις συμβουλές των γονέων σας, την αγωνία και τις προσδοκίες των αγαπημένων σας προσώπων, μην ξεχάσετε την Καστοριά μας, μα πολύ περισσότερο μην ξεχάσετε τον ΧΡΙΣΤΟ. Αυτός θα είναι πάντοτε δίπλα σας, Αυτός θα σάς προστατεύει, Αυτός θα σάς φωτίζει, Αυτός θα σάς οδηγεί.
Θα σάς συνοδεύουν πάντοτε και οι προσευχές του Επισκόπου σας.

Καλή πρόοδο παιδιά μου!

Με πατρική αγάπη και πολλές ευχές

Ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ