Λουλουδοφύτευση στην Παναγία Κουμπελίδικη

Όπως πέρσι, έτσι και φέτος,
τα μέλη του Πολιτιστικού συλλόγου Τσαρσί, πραγματοποίησαν λουλουδοφύτευση, στο χώρο πέριξ της Παναγίας Κουμπελίδικης, καλλωπίζοντας με τον καλύτερο τρόπο την περιοχή.

Φωτογραφίες :