Αλλάζουν τα πάντα στην εμφάνιση, στα πακέτα τσιγάρων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τις προδιαγραφές για τις νέες συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την υγεία στις συσκευασίες προϊόντων καπνού για κάπνισμα (ειδικότερα στα τσιγάρα και στον καπνό για στριφτά τσιγάρα).

Οι προδιαγραφές αυτές καθορίζονται από την Οδηγία για τα προϊόντα καπνού (2014/40/ΕΕ).

Όπως ορίζεται στην Οδηγία, οι νέες προειδοποιήσεις για την υγεία θα περιλαμβάνουν έγχρωμη φωτογραφία, γραπτή προειδοποίηση για τις επιβλαβείς επιδράσεις του καπνίσματος και πληροφορίες για την απεξάρτηση από το κάπνισμα.

Οι προειδοποιήσεις αυτές πρέπει από κοινού να καλύπτουν το 65% της εμπρόσθιας και της οπίσθιας πλευράς των πακέτων, σύμφωνα με την προαναφερόμενη Οδηγία. Η εκτελεστική απόφαση που εγκρίθηκε σήμερα προβλέπει τεχνικές προδιαγραφές για τη διάταξη, τον σχεδιασμό και το σχήμα των προειδοποιήσεων για την υγεία, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα σχήματα πακέτων.

Σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ στον κατάλογο των λεκτικών προειδοποιήσεων οι οποίες θα πρέπει να περιέχονται στις συσκευασίες σε ολόκληρη την ΕΕ από τον Μάιο του 2016, περιλαμβάνονται:

-Το κάπνισμα προκαλεί 9 στους 10 καρκίνους του πνεύμονα

-Το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο του στόματος και του φάρυγγα Το κάπνισμα καταστρέφει τους πνεύμονες

-Το κάπνισμα προκαλεί έμφραγμα

-Το κάπνισμα προκαλεί εγκεφαλικά επεισόδια και αναπηρία

-Το κάπνισμα προκαλεί στένωση και απόφραξη των αρτηριών

-Το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο τύφλωσης

-Το κάπνισμα καταστρέφει τα δόντια και τα ούλα

Το κάπνισμα μπορεί να σκοτώσει το αγέννητο παιδί σας

-Ο καπνός σας βλάπτει τα παιδιά, την οικογένεια και τους φίλους σας

-Τα παιδιά των καπνιστών είναι πιο πιθανό να αρχίσουν να καπνίζουν

-Σταματήστε το κάπνισμα, συνεχίστε να ζείτε για τα αγαπημένα σας πρόσωπα

-Το κάπνισμα μειώνει τη γονιμότητα

-Το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο σeξουαλικής ανικανότητας.