Ξεκινάει ο διαγωνισμός για τη δημιουργία του λογότυπου «Ραγκουτσάρια Καστοριάς»

Τα Ραγκουτσάρια Καστοριάς μετά τη φήμη και την αναγνωρισιμότητα που απέκτησαν τα τελευταία χρόνια, χτίζοντας ένα ισχυρό brand name, αναζητούνε τώρα το λογότυπό τους.

Τα Ραγκουτσάρια Καστοριάς προκηρύσσουν διαγωνισμό για το λογότυπο τους το οποίο θα πρέπει να αναδεικνύει και να αποτυπώνει με κάθε έννοια τον χαρακτήρα και την ταυτότητα του Καστοριανού Καρναβαλιού. Στόχος είναι, το λογότυπο να συνοδεύει τα Ραγκουτσάρια σε όλες τις εξωτερικές παρεμβάσεις και ενέργειες (προβολής, επικοινωνίας, ενημέρωσης) καθώς και σε οποιαδήποτε εφαρμογή (επιστολές, έντυπα, πινακίδες, social media, ιστοσελίδα κλπ.)

Όροι διαγωνισμού:

-Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτου ηλικίας καθώς  και εταιρείες. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό μόνο με ένα (1) έργο.
-Τα έργα που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να είναι πρωτότυπα και μοναδικά όπως ορίζεται στον νόμο περί του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά θέματα και πολιτιστικά θέματα».
-Το έργο το οποίο θα επιλεγεί ως λογότυπο για τα Ραγκουτσάρια περιέρχεται αυτοδικαίως στην πλήρη ιδιοκτησία των Ραγκουτσαριών Καστοριάς (Καστοριανό Καρναβάλι).

Προδιαγραφές λογότυπου:
 -Το λογότυπο πρέπει να είναι, αναγνωρίσιμο και το κεντρικό νόημα της εικόνας να γίνεται εύκολα αντιληπτό.
-Να είναι επιδεκτικό σε σμίκρυνση και μεγέθυνση, καθώς και λειτουργικό στην χρήση του, ώστε να μπορεί να παραχθεί σε οποιαδήποτε εφαρμογή του (έντυπα, επιστολές, φάκελοι, σφραγίδες, πινακίδες, κλπ.).

Υποβολή των έργων:
 -Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τα έργα τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση ragoutsaria@hotmail.gr  με την υπηρεσία wetransfer και με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΡΑΓΚΟΥΤΣΑΡΙΩΝ»
-Όλα τα έργα κατόπιν επικοινωνίας και πριν από το διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν υποβληθεί  σε ψηφιακή μορφή vector με οποιαδήποτε κατάληξη, .eps, ai, cdr.  ανάλυσης 300dpi, χρωματικού τύπου CMYK, Grayscale και RGB, σε ανοιχτό και επεξεργασμένο αρχείο.
Σημείωση: Όλα τα έργα θα πρέπει να υποβληθούν και σε κατάληξη .jpg,
Όλα τα έργα θα πρέπει να αποσταλούν σε οπτικό δίσκο (CD) κατόπιν συνεννοήσεως και πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.

Αξιολόγηση των έργων – Επιλογή λογότυπου:
-Όλα τα έργα θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο ώστε να έχουν το δικαίωμα, όλοι, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου να τα αξιολογήσουν και να ψηφίσουν (κάθε χρήστης θα έχει το δικαίωμα μίας μόνο ψήφου).

-Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή συμμετοχών για τον διαγωνισμό ορίζεται η Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015.
Από την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει οι ίδιοι να ανεβάσουν τα έργα τους με την κατάληξη jpg στην εφαρμογή που θα ανοίξει στη σελίδα Ραγκουτσάρια Καστοριάς στο facebook και θα αρχίσει να τρέχει από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου μόνο για το ανέβασμα των έργων το οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.
Η εφαρμογή για την ψηφοφορία θα ανοίξει την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015.

-Ο ανάδοχος / δημιουργός θα βραβευθεί σε ειδική εκδήλωση και θα αναφερθεί σε καταχωρήσεις σε έντυπα και στο διαδίκτυο.

ragoutsariakastorias.grfacebook.com/ragoutsaria - επικοινωνία ragoutsaria@hotail.gr