Ανακαλούνται αυτοκίνητα της CHEVROLET στην Ελλάδα

H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι, η εταιρεία Chevellas A.E., Γενική Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων CHEVROLET,
σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραμμαµµα ανάκλησης αυτοκινήτων CHEVROLET μοντέλα Captiva.

Η ανάκληση αφορά 851 οχήµατα Captiva, µε ηµεροµηνία κατασκευής από 3 Μαρτίου 2006 έως 18 Ιουλίου 2011 και αριθµούς πλαισίου από 7Β005637 έως ΑB106462. Σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται ο κινητήρας του οχήµατος να εκκινήσει από µόνος του και να λειτουργήσει για µικρό χρονικό διάστηµα, όταν το κλειδί βρίσκεται στη θέση κλειδώµατος LOCK(OFF) του διακόπτη ανάφλεξης. Σε αυτήν την περίπτωση και εφόσον υπάρχει επιλεγµένη ταχύτητα στο κιβώτιο ταχυτήτων, το όχηµα ενδέχεται να κινηθεί απρόσµενα.

Το όχηµά σας είναι ασφαλές για οδήγηση. Έως ότου πραγµατοποιηθεί η διορθωτική ενέργεια στο όχηµά σας και µε σκοπό την αποφυγή ακούσιας εκκίνησης του κινητήρα του οχήµατος σας, είναι πολύ σηµαντικό να ακολουθείτε τις παρακάτω προφυλάξεις:
• Αφαιρέστε το κλειδί από το διακόπτη ανάφλεξης και πάρτε το µαζί σας πριν εξέλθετε από το όχηµα, ακόµα και αν αποµακρυνθείτε από αυτό για µικρό χρονικό διάστηµα.
• Εφαρµόστε το χειρόφρενο πριν εξέλθετε από το όχηµα.

Μέχρι στιγµής έχει αναφερθεί ένα περιστατικό στην Κροατία ως αποτέλεσµα αυτής της δυσλειτουργίας.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε, όταν υπάρξει επάρκεια ανταλλακτικών και µετά από νεότερη ειδοποίηση, να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτηµένα συνεργεία της Chevrolet προκειµένου να πραγµατοποιηθεί αντικατάσταση του κυλίνδρου του διακόπτη ανάφλεξης, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε την εταιρεία στο τηλέφωνο 210 5773460.