Ενημέρωση του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς σχετικά με τα εμβάσματα των επιχειρήσεων

Δελτίο τύπου:
Θέμα : «Ενημέρωση του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» σχετικά με εμβάσματα γουνοποιητικών – εξαγωγικών επιχειρήσεων».

Κατόπιν αποστολής αιτήματος του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ», προς την Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής ώστε να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες σχετικά με τη διευκόλυνση αποστολής των εμβασμάτων στους οίκους του εξωτερικού κατά τη διάρκεια των capital controls, σας ενημερώνουμε ότι μπορεί να γίνεται χρήση της περίπτωσης γ της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18/7/2015 (ΦΕΚ Α 84).

Επισυνάπτουμε αυτούσια την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών πάνω στο αίτημα του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ».ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ