Πολιτιστικός Σύλλογος Τσαρσί - Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Καλούνται τα μέλη και οι φίλοι του Πολιτιστικού Συλλόγου Τσαρσί σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία, ...
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Απριλίου 2015 & ώρα 18:00 στα γραφεία του συλλόγου στην αίθουσα Γκαλερί Αρμονία στην Ομόνοια Καστοριάς.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
- Απολογισμός δράσης απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
- Οικονομικός απολογισμός
- Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
- Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
- Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών.
- Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή νέου Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής, αρχαιρεσίες.
Αμέσως μετά την Γ.Σ. θα ακολουθήσουν εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής
Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα θα πρέπει, η κατάθεση της υποψηφιότητάς τους θα γίνετε μέχρι και το Σάββατο 18 Απριλίου 2015 στις 19:00 στα γραφεία του συλλόγου, συμπληρώνοντας την ανάλογη αίτηση.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, Κυριακή 19 Απριλίου 2015 στον ίδιο χώρο στις 11:30 με απλή πλειοψηφία επί των παρόντων και θέματα ημερήσιας διάταξης τα ίδια.