Υποχρεωτική η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, ενόψει των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου

Από το Τμήμα Εκλογών της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και έπειτα από σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., γνωστοποιείται ότι ενόψει των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015,
υπενθυμίζεται ότι η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 51 του Συντάγματος και της παρ. 2 του άρθρου 6 της του π.δ 26/2012 Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» ( ΦΕΚ 57 Α’ ).

Συνεπώς όλοι οι εκλογείς υποχρεούνται την 25η Ιανουαρίου 2015, να προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν για την ανάδειξη των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Δεν υποχρεούνται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και εξαιρούνται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 117 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012), οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων :

- όσοι θα βρίσκονται στο εξωτερικό,

- όσοι έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους και

- όσοι έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών, λόγω μη συμπλήρωσης, σε όλη την εφετειακή περιφέρεια, του αριθμού το σαράντα (40), τουλάχιστον, ετεροδημοτών εκλογέων της ίδιας εκλογικής περιφέρειας (άρθρο 96 παρ. 1 του π.δ. 26/2012).

Εκτός από τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις θα υπάρξουν και εκείνες, κατά τις οποίες ορισμένοι εκλογείς δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν για διάφορους εξαιρετικούς λόγους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται:

-Υπάλληλοι του Δημοσίου για τους οποίους σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα επιτρέψουν να απουσιάζουν από την υπηρεσία τους προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο της βασικής τους εγγραφής.

-Υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας κ.λπ., στους οποίους, λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας μετάβασης στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος.

-Εκλογείς που δεν θα μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος για λόγους υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Εκλογών, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Καστοριάς, κα. Μαρία Σκλάβου, τηλ. 24673 50288 & Γλυκερία Μαμάρα τηλ.2467350270

Α