Επιστρέφονται από σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015, άδειες οδήγησης & πινακίδες κυκλοφορίας

Επιστρέφονται από σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου οι άδειες οδήγησης, καθώς και οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων (αυτοκινήτων και μοτοσικλετών),
προκειμένου να διευκολυνθούν οι ψηφοφόροι που θα κινηθούν με τα δικά τους μεταφορικά μέσα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.
Την καθιερωμένη σε κάθε εκλογική διαδικασία απόφαση έλαβε ο υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Βασίλης Κικίλιας. Η επιστροφή αφορά τα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις αστυνομικές αρχές μέχρι και χθες. Επίσης, δεν θα εκτελεστούν οι εκκρεμείς διοικητικές αποφάσεις, επιδοθείσες ή μη, που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 103 του ΚΟΚ («επιβολή διοικητικών μέτρων») για τροχαίες παραβάσεις.


Από την απόφαση επιστροφής εξαιρούνται οι εξής παραβάσεις: Οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή με ταχύτητα πέραν της επιτρεπόμενης. Επίσης, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, κυκλοφορία ανασφάλιστου οχήματος, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα. Βεβαίως, για την επιστροφή των παραπάνω στοιχείων οδήγησης και κυκλοφορίας θα πρέπει προηγουμένως να καταβληθεί το προβλεπόμενο πρόστιμο.