Εγκύκλιος καθορίζει, για το πως θα ψηφίσουν στις ευρωεκλογές οι Έλληνες του εξωτερικού

Από 20 Ιανουαρίου έως και 28 Μαρτίου θα μπορούν οι Έλληνες εκλογείς, οι οποίοι διαμένουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υποβάλλουν αίτηση για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις ευρωεκλογές.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Γιάννη Μιχελάκη καθορίστηκε το περιεχόμενο, η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων των Ελλήνων που διαμένουν σε άλλα κράτη - μέλη της ΕΕ, προκειμένου να ψηφίσουν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014.

Στην απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄, αριθμ. Φύλλου 76/ 20.1.2014) ορίζεται ότι:

• Η αίτηση - δήλωση θα συμπληρώνεται μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από την οικεία διπλωματική αρχή.

• Μέσω του διαδικτυακού τόπου αυτού, αναζητείται η
εγγραφή του εκλογέα στη βάση δεδομένων των εκλογικών καταλόγων (όνομα, επώνυμο, όνομα μητέρας, όνομα συζύγου, επώνυμο πατέρα, ημερομηνία γέννησης, νομός, περιφερειακή ενότητα, εκλογική περιφέρεια, δήμος, δημοτική
ενότητα, εκλογικό διαμέρισμα, ειδικός εκλογικός αριθμός
και αριθμός δημοτολογίου).

• Σε κατάλληλα διαμορφωμένη σελίδα καταχωρούνται
με λατινικούς χαρακτήρες τα στοιχεία της σημερινής διεύθυνσής του (πόλη, οδός, αριθμός, ΤΚ, τηλέφωνο, e−mail) και επιλέγεται από προκαθορισμένη λίστα, η πόλη, σε εκλογικό τμήμα της οποίας επιθυμεί να ψηφίσει.

• Η αίτηση εκτυπώνεται εις τριπλούν μέσω του συστήματος και η πρεσβευτική ή προξενική αρχή συμπληρώνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία παραλαβής. Το ένα αντίγραφο δίνεται στον ενδιαφερόμενο εκλογέα, ως αποδεικτικό της δήλωσης συμμετοχής του στις εκλογές. Το δεύτερο αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των λοιπών διαδικασιών, προκειμένου να καταρτιστούν οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στα λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τρίτο αντίγραφο της αίτησης - δήλωσης τηρείται στο αρχείο της πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων στις ελληνικές πρεσβευτικές και προξενικές αρχές σε κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζεται από 20 Ιανουαρίου - 28 Μαρτίου 2014.

Το Βήμα