Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Δελτίο τύπου


http://kozanimedia.gr/wp-content/uploads/2013/03/logoespedm.jpg
Σας γνωρίζουμε ότι η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου της Διοικητικού Συμβουλίου την 14η Ιουλίου 2013.

 
Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχουν όλα τα μέλη που θα εγγραφούν μέχρι και τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών όπως καθορίσθηκε από την Γενική Συνέλευση. Δικαίωμα υποβολής  υποψηφιότητας για εκλογή στο Δ.Σ και στην Εξελεγκτική Επιτροπή της Ένωσης έχει κάθε μέλος το οποίο είναι ταμειακά τακτοποιημένο. Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Κυριακή 07 Ιουλίου 2013, δια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  espedm2012@gmail.com.

Λεπτομέρειες για τον ακριβή χώρο όπου θα διεξαχθούν οι εκλογές, καθώς και για την ακριβή διαδικασία θα σας γνωρισθούν με νεότερη ανακοίνωση.