Περιφέρειες - Πρωταθλήτριες και ουραγοί στα 6 χρόνια ΕΣΠΑ


Τις θέσεις στις οποίες βρίσκονται οι 13 περιφέρειες της χώρας ένα χρόνο πριν την τυπική λήξη του ΕΣΠΑ (Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2013) σε σχέση με την απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων (συμβάσιοποιήσεις και πληρωμές), με βάση τα στοιχεία των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Πρόκειται για μία περίοδο έξι ετών κατά τη διάρκεια της οποίας στο μεγαλύτερο μέρος της (μέχρι 30/6/2011, δηλαδή για 4,5 χρόνια) την ευθύνη για τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμμα (ΠΕΠ) είχαν οι κρατικές περιφέρειες με τους διορισμένους περιφερειάρχες και μόλις τον 1,5 χρόνο οι αιρετοί (σ.σ. για το λόγο αυτό αύριο η aftodioikisi.gr θα παρουσιάσει και τις επιδόσεις των αιρετών περιφερειαρχών από τις 30.6.2011 έως τις 31.12.12).
Στην κατάταξη των 13 περιφερειών πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας που παρουσιάζουν και τις υψηλότερες απορροφητικότητες στην ουσία είναι εκτός συναγωνισμού, καθώς , με δεδομένο ότι οι συγκεκριμένες περιφέρειες  είχαν ΑΕΠ μεγαλύτερο του 90% του κοινοτικού μέσου όρου, θεωρούνται περισσότερο «πλούσιες», με αποτέλεσμα να έχουν μικρότερους προϋπολογισμούς και να μην έχουν ως επιλέξιμα τα «δύσκολα» έργα των υποδομών.

Αναλυτικά:

«Εκτός συναγωνισμού»
Όπως προαναφέρθηκε, οι Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας εμφανίζουν υψηλές απορροφητικότητες τόσο αναφορικά με τις συμβασιοποιήσεις όσο και αναφορικά με τις πληρωμές.  Στη σύγκριση μεταξύ τους, στην «εκτός συναγωνισμού» κατηγορία που βρίσκονται, τα πρωτεία έχει το Νότιο Αιγαίο με 167% συμβασιοποιήσεις (457,3 εκατ. από τα συνολικά 273,7 του ΠΕΠ) και 86,8% πληρωμές (237,6 εκατ. ευρώ από τα 273,7).
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  παρουσιάζει συμβασιοποιήσεις 135,1% (695,2 εκατ. από τα συνολικά 514,5 του ΠΕΠ) και 77,5% πληρωμές (399,1 εκατ.)

Η σειρά κατάταξης
Στις εντός συναγωνισμού περιφέρειες (δηλαδή, σε αυτές που έχουν ομοειδή ΠΕΠ) η σειρά κατάταξης με βάση τις συμβασιοποίησεις και τις πληρωμές είναι οι εξής:
1)      Ηπείρου: Παρουσιάζει συμβασιοποιήσεις 103,4% (375,6 από τα συνολικά 363,1 εκατ. ευρώ) και πληρωμές 66,3% (241 εκατ. ευρώ).
2)      Θεσσαλίας:  Οι συμβασιοποιήσεις της είναι ανέρχονται σε 91,9% (448 από τα συνολικά 487,9 εκατ. ευρώ) και οι πληρωμές της σε 56,6% (276,2 εκατ. ευρώ)
3)      Κεντρικής Μακεδονίας:  Παρουσιάζει συμβασιοποιήσεις 94,5% (1949,9 από 2062,5 εκατ. ευρώ) και πληρωμές 52,1% (1075,9 εκατ. ευρώ)
4)      Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: Παρουσιάζει συμβασιοποιήσεις 82,8% (458,6 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 553,3 του ΠΕΠ)
5)      Ιονίων Νήσων: Παρουσιάζει συμβασιοποιήσεις 78,3% (220 από 280,7 εκατ. ευρώ) και πληρωμές 44,9% (126,2 εκατ. ευρώ)
6)      Κρήτης: Οι συμβασιοποιήσεις ανέρχονται σε 77,2% (380,2 από, συνολικά, 280,7 εκατ. ευρώ) και οι πληρωμές στο 43,8% (216 εκατ. ευρώ)
7)      Δυτικής Μακεδονίας: Οι συμβασιοποιήσεις ανέρχονται σε 68,7%  (334,5 εκατ. ευρώ από 486,4) και οι πληρωμές στο 45,4% (221,2 εκατ. ευρώ)
8)      Δυτικής Ελλάδας: Παρουσιάζει συμβασιοποιήσεις 68,09% (285,8 εκατ. ευρώ από το σύνολο του ΠΕΠ ύψους 413,8) και  πληρωμές στο 44,05% (182,3 εκατ. ευρώ)
9)      Αττικής: Οι συμβασιοποιήσεις της ανέρχονται σε 65,2% (1870 από 2868,2 εκατ. ευρώ) και πληρωμές 39,5% (1133 εκατ. ευρώ)
10)   Πελοποννήσου: Παρουσιάζει συμβασιοποιήσεις 66,4% (241,4 από 363,4 εκατ. ευρώ) και πληρωμές 36,2% (131,5 εκατ. ευρώ)
11)   Βορείου Αιγαίου: Παρουσιάζει συμβασιοποιήσεις 63,1% (224,1 εκατ. ευρώ από συνολικά 385,2 εκατ.) και πληρωμές 34,4% (122,2 εκατ. ευρώ)

aftodioikisi.gr