Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών


135 υποτροφίες για έρευνα στο Χονγκ Κονγκ
Τρεις υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προ διδακτορικού επιπέδου προκηρύσσει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. 
Η πρώτη, ύψους 10.000 δολ., δίνεται στη μνήμη του αειμνήστου προέδρου της Ε.Ε.Ε. Αντ. Χανδρή για παιδιά ναυτικών και για σπουδές σχετιζόμενες με το ναυτιλιακό αντικείμενο, σε πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

Η δεύτερη, ύψους 15.000 δολ., δίνεται στη μνήμη του Ιωάννη Μ. Καρρά, από την εταιρεία ΚΑΡΡΑΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. και για τομείς σχετιζόμενους με τη ναυτιλία σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια. Και αυτή αφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

Επίσης, δίνεται μία υποτροφία από το Lloyd's Register Educational Trust (LRET), ύψους 10.000 λιρών Αγγλίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 σε τομείς σχετιζόμενους με τη ναυτιλία σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού Διεθνώς Ανεγνωρισμένα. 

Για τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 και για άλλες συναφείς πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών στον Πειραιά, Ακτή Μιαούλη 85 και στα τηλέφωνα 210 4291159 - 65. 

Για την υποτροφία του LRET οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στα γραφεία του Hellenic Lloyd's SA, Ακτή Μιαούλη 87, στο τηλέφωνο: 210 4580852.