Δεν θα έχετε πετρέλαιο για το χειμώνα;;;Σε λίγο δεν θα έχετε ούτε ρεύμα!!!
Απελευθέρωση των τιμολογίων του ρεύματος, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο μνημόνιο και άρση των στρεβλώσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προτείνει η ΔΕΗ.


Προειδοποιεί, παράλληλα, ότι «η σημερινή προβληματική λειτουργία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της ΔΕΗ (αλλά και άλλων φορέων της αγοράς), σε σημείο μάλιστα που να απειλείται η βιωσιμότητα της επιχείρησης και, ως εκ τούτου, του συνόλου του ελληνικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας».

Η ΔΕΗ κατέθεσε σήμερα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τις προτάσεις της για την αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σημειώνοντας ότι «Απαραίτητη προϋπόθεση για να αναπτυχθεί ο ανταγωνισμός στις διάφορες δραστηριότητες της αγοράς είναι η πλήρης και ουσιαστική, απελευθέρωση των τιμολογίων προμήθειας σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών και σε όλες τις τάσεις (δηλ. χωρίς ρυθμιστικές παρεμβάσεις, παρά μόνο για τις ειδικές κατηγορίες «ευάλωτων» καταναλωτών οι οποίες καλύπτονται από τις ΥΚΩ).»

Η ΔΕΗ αναμένει την προγραμματισμένη απελευθέρωση των τιμολογίων λιανικής το αργότερο έως το τέλος του Ιουνίου του 2013, όπως προβλέπεται από τους όρους του Μνημονίου με την τρόικα.
Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή δεν προχωρήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η απελευθέρωση, η ΔΕΗ προτείνει για το μεταβατικό στάδιο την παραχώρηση ισχύος/ ενέργειας μονάδων της σε τρίτους προμηθευτές, μέσα από διαφανείς «μηχανισμούς αγοράς», όπως είναι οι δημοπρασίες «εικονικών σταθμών παραγωγής» (VPPs).

Η ΔΕΗ ζητά τέλος αλλαγές στους κανόνες υποβολής προσφορών από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στην ημερήσια αγορά ρεύματος και άμεση κατάργηση της προσαύξησης που εισπράττουν οι παραγωγοί με μονάδες φυσικού αερίου (κυρίως ιδιωτικές) για την ενέργεια που εγχέουν στο σύστημα.