Γραφείο Συμβουλευτικής Υποστήριξης από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς


Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς θέτει σε λειτουργία το γραφείο Συμβουλευτικής Υποστήριξης στα πλαίσια του προγράμματος Κοινωφελούς Απασχόλησης.

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, στα πλαίσιο του προγράμματος  κοινωφελούς απασχόλησης, λειτουργεί γραφείο συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης, με την συμμετοχή ειδικευμένου προσωπικού

(ψυχολόγου, κοινωνιολόγου και κοινωνικών λειτουργών).
Πιο συγκεκριμένα θα παρέχει Ψυχοκοινωνική και Συμβουλευτική υποστήριξη  καθώς και  Υπηρεσία Παροχής Πληροφοριών με στόχο την εξοικείωση ατόμων με το κοινωνικό περιβάλλον  αλλά  και το κοινωνικό δίκτυο.
Στόχος των παραπάνω δράσεων, που απευθύνεται στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (ενήλικες, ανήλικους, ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες) της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, είναι η υποστήριξη και  διευκόλυνση της κάλυψης βασικών αναγκών με την παράλληλη ψυχοκοινωνική στήριξη του. Επιπλέον, επιθυμητή είναι  η σωστή ενημέρωση των πολιτών καθώς και η προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Το γραφείο Συμβουλευτικής Υποστήριξης, στεγάζεται στο 2ο όροφο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (γραφείο 11) και θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 8:30 π.μ. – 14:00 μ.μ., για πέντε μήνες, μέσω του προγράμματος κοινωφελούς απασχόλησης και απευθύνεται                                               σε όλους τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Οι επισκέψεις στο γραφείο γίνονται μετά από ραντεβού στα τηλέφωνα 24673 50304 - 24673 50291 -24673 50311,  τα οποία θα λειτουργούν και ως γραμμή υποστήριξης