Συνήλθε σε σώμα το πρώτο Δ/Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου το Τσαρσί

Σήμερα Τετάρτη 30 Μαΐου συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του συλλόγου, επί της οδού Βαλαλά, τα επτά εκλεγμένα μέλη, ώστε να συνέλθουν σε σώμα


Το πρώτο εκλεγμένο προεδρείο του Πολιτιστικού Συλλόγου το Τσαρσί, το οποίο είναι τριετής διάρκειας, είναι το εξής: 
Πρόεδρος:                     Κουσουρής Χρήστος 
Αντιπρόεδρος:              Ισαακίδης Θεόδωρος
Γεν. Γραμματέας:         Βέργος Σταύρος


Ταμίας:                           Σταυρίδου Αθηνά 
Αν. Γραμματέας            Κουτσής Δημήτρης
Μέλη:                              Κασιώτης Θεμελής 
                                         Σταμπουλίδης Χρήστος