Η ίδρυση του Πολιτιστικού Συλλόγου το ''Τσαρσί''


Ήταν μέσα Ιανουαρίου του 2012 όταν μία ομάδα νέων της περιοχής του Ιστορικού κέντρου της Καστοριάς αφουγκραζόμενοι το πρόβλημα της περιοχής αποφάσισαν ...κατόπιν ανάγκης τη δημιουργία ενός φορέα (σύλλογο) με σκοπό να βοηθήσουν στην ανασυγκρότηση αλλά και στην αναβάθμιση της περιοχής που τα τελευταία 20 (σχεδόν) χρόνια βουλιάζει στην παρακμή παραμελημένη από όλους.

Έτσι την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012 και στην πρώτη Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών μελών αποφασίστηκε και επίσημα η ίδρυση του συλλόγου με την επωνυμία ''ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟ ΤΣΑΡΣΙ''.

Κατόπιν τούτου έδωσαν εντολή στον δικηγόρο κ. Κωνσταντίνο Σεραφείμ (αποφασίστηκε να είναι και ο νομικός σύμβουλος του συλλόγου) να συντάξει και να καταθέσει στο Πρωτοδικείο Καστοριάς το καταστατικό του συλλόγου.

Την Παρασκευή 2 Μαρτίου κατατέθηκε και εκδικάστηκε στο Πρωτοδικείο Καστοριάς το καταστατικό του συλλόγου υπογραφόμενο από εξήντα εννέα (69) Ιδρυτικά μέλη του συλλόγου.

Ημέρα ιδρύσεως του συλλόγου λογίζεται η ημέρα που θα καθαρογραφεί η απόφαση στο τηρούμενο Δημόσιο Βιβλίο του Πρωτοδικείου Καστοριάς.

Καστοριά Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι υπογράφοντες (ιδρυτικά μέλη), που είμαστε όλοι κάτοικοι Καστοριάς συνήλθαμε σήμερα 2 Φεβρουαρίου 2012 στα γραφεία του υπό ίδρυση Συλλόγου στις και αποφασίσαμε την ίδρυση πολιτιστικού συλλόγου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟ ΤΣΑΡΣΙ», συντάξαμε και εγκρίναμε το καταστατικό του Συλλόγου που αποτελείται από 30 άρθρα, το οποίο επισυνάπτουμε ύστερα από την ομόφωνη έγκρισή του στο σύνολό του. Εκλέξαμε δε την προσωρινή Διοίκηση του Συλλόγου, την οποία θα αποτελούν οι:

1) Θεόδωρος Ισαακίδης του Κων/νου, ως Προέδρου,
2) Χρήστος Κουσουρής του Γεωργίου, ως Γραμματέα,
3) Δέσποινα Κοτζαμανίδου του Ιωάννη, ως αντιπροέδρου,
4) Αθηνά Σταυρίδου του Χρήστου, ως ταμία,
5) Δέσποινα Χρυσοχόου του Χαραλάμπους , ως αναπληρωτή Γραμματέα
6) Σταύρος Βέργος του Χρήστου, ως μέλος και
7) Μίσκος Αντώνης του Ιωάννη, ως μέλος
κάτοικοι Καστοριάς:

Όλοι μέλη του Συλλόγου, Έλληνες πολίτες, οι οποίοι μέσα σε 2 μήνες από τη δημοσίευση του καταστατικού στα βιβλία του Πρωτοδικείου Καστοριάς, θα συγκαλέσουν γενική συνέλευση για αρχαιρεσίες.

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν οι υπογραφές των εξήντα εννέα (69) ιδρυτικών μελών: